José Antonio Martínez Casasnovas

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Av. Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida

Edifici 3, Despatx 3.09

Tel. 973702615

Email: macs.direccio@ udl.cat

Damià Vericat Querol

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Av. Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida

Tel.973003735

Email: dvericat @ macs.udl.cat

 

Clara Llena Farrés

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Av. Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida

Edifici 3, Despatx 3.07

Tel. 973702672

Email: macs.secretaria@udl.cat