Awais Shakoor

Becari UdL

 Descarregar Pdf

Dades personals

Categoria: Investigador en formació predoctoral homologat UdL

Àrea coneixement: Edafologia i Química Agrícola

Despatx: ETSEA, Edifici 3, despatx 2.09

E-mail: awais.shakoor@udl.cat

Telèfon: 973 003 733

Fax: 973 702 613

Directors: Dra. Àngela-Dolores Bosch Serra i Dr. José R. Olarieta Alberdi

Projecte

Valoració  dels impactes ambientals de les pràctiques agrícoles mitjançant indicadors químics del sòl

Línies de recerca

Membre del Sòls i aigües

   Darrera modificació: