El Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl està actualment integrat per 54 membres, distribuïts en les següents categories:

  Personal Docent i Investigador 40
  Catedràtics d'Universitat 6
  Catedràtic 2
  Titulars d'Universitat 8
  Titulars d'Escola Universitària 1
  Agregat 1
  Lector 1
  Professorat Associat 13
  Investigador Postdoctoral 2
     
  Personal Acadèmic en Formació 10
     
  Personal d'Administració i Serveis 5
  Tècnic d'Investigació 1
  Tècnics de laboratori 1
  Administrativa 1
     
  Personal de Serveis Científicotècnics 1