Ramon J. Batalla Villanueva

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Av. Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida

Edifici 3, Despatx 2.13

Tel. 973702676

Email: macs.direccio@ udl.cat

Daniel Chemisana Villegas

Escola Politècnica Superior

Edifici CREA

C/ Pere Cabrera, s/n

Tel.973003711

Email:  daniel.chemisana@udl.cat

 

Clara Llena Farrés

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Av. Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida

Edifici 3, Despatx 3.07

Tel. 973702672

Email: macs.secretaria@udl.cat