La Comissió Europea selecciona el projecte STREAMS per formar part de la plataforma "Innovation Radar"

Descargar pdf

La Comissió Europea ha seleccionat com a “Altament innovador” el projecte europeu STREAMS (Smart Technologies for eneRgy Efficient Active cooling in Advanced Microelectronic Systems), en el qual participen investigadors del Departament de Medi Ambient de la Universitat de Lleida, per formar part de la nova plataforma Innovation Radar. Aquesta plataforma, presentada a Brussel·les el 10 d’abril, pretén facilitar l’accés als projectes més innovadors finançats per la Unió Europea per desenvolupar un ecosistema dinàmic d’incubadores, empreses i inversos per impulsar la transferència social de les innovacions desenvolupades en els projectes europeus.

El projecte STREAMS, finançat dins el programa H2020, compta amb la participació d’universitats i centres de recerca de França i Alemanya, a més de la UdL. A Lleida, el projecte està liderat pel Dr. Jérôme Barrau, del grup de recerca de Sistemes Dinàmics Aplicats a l’Energia Solar.

La innovació identificada dins el projecte és l’ús de vàlvules i aletes autoadaptables per la refrigeració microfluídica de xips electrònics. En els següents enllaços podeu trobar més informació sobre el projecte: http://project-streams.eu/ i sobre la innovació identificada per l’Innovation Radar https://www.innoradar.eu/innovation/20155.