Alcira Sunilda Valdez Ibáñez

Becària

 Download Pdf

Dades personals

Categoria: Investigadora en Formació, Becària de la Fundación Carolina

Estudis d'accès: Maestria en ciència del sòl i ordenament territorial per la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay

Despatx: ETSEA, E3, 3.2.09

Telèfon: 973 003 733

E-mail: alcira.valdez@macs.udl.cat

Directora de tesi: Dra. Àngela-D. Bosch

Projecte

Dinámica del nitrógeno asociada a la fertilización orgánica de una rotación de cultivos de secano

Recerca

Membre del grup de recerca de Sòls i Aigües

   Last modification: