ICREA Acadèmia per a Daniel Chemisana Villegas, professor i investigador del DMACS

El més jove en obtenir el premi a la UdL

Download Pdf
El catedràtic laboral del Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida, Daniel Chemisana Villegas, ha estat distingit amb l'ICREA Acadèmia 2018. Aquest programa, impulsat i finançat per la Generalitat, premia l'excel·lència en la recerca del professorat de les universitats públiques catalanes que està impartint docència i que es troba en una fase activa i expansiva de la seua carrera investigadora. El seu objectiu és promoure aquesta carrera, ja que el reconeixement ICREA Acadèmia implica la dedicació prioritària a activitats de recerca durant els cinc anys de durada del programa. El programa suposa anualment per a cada investigador un premi de 16.000 euros de lliure disposició, una subvenció de 20.000 euros per a la seua universitat -que s'ha de destinar a projectes de recerca i a la contractació de personal per rebaixar la tasca docent de l'ICREA Acadèmia-, a més d'un cànon de 4.000 euros per gestió del programa.
 
Daniel Chemisana dirigeix el grup Sistemes Dinàmics Aplicats en Energia Solar, que aglutina professors de les àrees de coneixement de matemàtiques aplicades (sistemes dinàmics) i física aplicada (energia solar). Les línies de recerca combinen elements òptics i fotovoltaics amb l'objectiu d'optimitzar el comportament dels sistemes solars integrats en edificis. Les seues investigacions estan destinades a afavorir i impulsar la consecució d'edificis energèticament eficients (de consum nul o gairebé nul) mitjançant el desenvolupament de sistemes solars innovadors integrats arquitectònicament.
 
Des del Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, Enhorabona!!