El Dr. Jérôme Barrau del DMACS obté un ajut corresponent al projecte “Experimental Demonstration and Commercial Viability of a Energy Efficient Universal Cooling Scheme”

Download Pdf

dins la modalitat “Ajuts Producte destinats a l’obtenció de prototips i a la valorització i transferència”, la UdL es va presentar a la convocatòria amb un projecte, el qual ha estat concedit. Es tracta del projecte “Experimental Demonstration and Commercial Viability of a Energy Efficient Universal Cooling Scheme” del Dr. Jéròme Barrau del grup de recerca de Sistemes Dinàmics Aplicats a l’Energia Solar (SDAES) de la UdL, per valor de 100.000€.