Marta Vilarrasa Nogué

Becària

 Descarregar Pdf

Dades personals

Categoria: Investigadora en Formació

estudis d'accès: Llicenciatura en Ciències Ambientals

Despatx: ETSEA, Edifici 3, despatx 2.09

Telèfon: 973 003 733

Fax: 973 702 613

E-mail: marta.vilarrasa@udl.cat

Directors de tesi: Dra. M.Rosa Teira i Dr. Josep M. Villar

Projecte

Avaluació d'estratègies per a maximitzar l'eficiència en l'ús de nitrogen i el segrest de carboni en sistemes de cultiu intensius.

Recerca

Membre del grup de recerca de Sòls i Aigües

   Darrera modificació: