José Manuel Saura García

Becari

 Descarregar Pdf

Dades personals

Categoria: Personal Investigador en formació

Àrea coneixement: Física Aplicada

Despatx:  020 (CREA)

Telèfon: 973 003 572

E-mail: jmsaura@macs.udl.cat

Director de tesi: Dr. Daniel Chemisana

Projecte

Desarrollo de sistemas fotovoltaicos innovadores para concentración solar

   Darrera modificació: