Gerard Mor Martínez

Becari

 Descarregar Pdf

Dades personals

Categoria: Personal Investigador en Formación TC

Estudis d'accés: Màster Universitari en Ennginyeria de Sistemes de Decisió

Despatx: CREA, aula CIMNE 1

Telèfon: 973 003 736

E-mail: gmor@macs.udl.cat

Director de tesi: Dr. Daniel Chemisana Villegas

Projecte

Desenvolupament i implementació en una plataforma big data d'un sistema d'assessorament i anàlisi de la viabilitat en la integració de sistemes de producció energètica in situ en habitatges

   Darrera modificació: