Efrén Muñoz Narciso

Becari

 Descarregar Pdf

Dades personals

Nova_Efren_v2

Categoria: Personal Investigador en Formació

Màster Universitari en Tecnologies de la informació geogràfica per a l'ordenacio del territori: sistemes d'informació geogràfica i teledetecció

Àrea coneixement: Geografia Física

Despatx: ETSEA, Edifici 3, laboratori Agrometeorologia

Telèfon: 973 702 895

Fax: 973 702 613

E-mail: efren.munoz@udl.cat

Docència (assignatures) Curs 2018/19

  • 101162 Mètodes d'estudi del medi físic

Línies de recerca

Membre del Grup de Recerca de Dinàmica Fluvial

Efrén Muñoz és estudiant de doctorat a la Universitat de Lleida des d'octubre de 2014 (FPU 13/00168; Ministeri d'Educació, Cultura i Esports; govern d'Espanya) després d'haver guanyat la primera posició en Ciències de la Terra. El seu doctorat es centra en els fluxos d'aigua i sediments al riu Cinca (Pirineus), amb l'objectiu de construir (i) balanç de l'aigua i els sediments i l'anàlisi dels efectes dels embassaments de Grado i Mediano a la conca, (ii) estudi a llarg termini dels canvis morfo-sedimentològics i (iii) la gestió del riu, en termes de restauració fluvial. La investigació es va desenvolupar al Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl i s'inclou en el projecte MorphSed (CGL2012-36394). Aquesta tesi és supervisada pel Dr. Ramon J. Batalla (Universitat de Lleida) i el Dr. Damià Vericat (Universitat de Lleida).

www.researchgate.net/profile/Efren_Narciso

Publicacions

   Darrera modificació: