Rosa Maria Poch Claret

Catedràtica d'Universitat

 Descarregar Pdf

Dades personals

rosa.poch

Categoria: Catedràtica d'Universitat

Àrea coneixement: Edafologia i Química Agrícola

Despatx: ETSEA, Edifici 3, Despatx 3.10

Telèfon: 973 702 621

Fax: 973 702 613

E-mail: rosa.poch@udl.cat

Docència (assignatures) Curs 2019/20

  • 102421 Hidrologia Forestal
  • 102516 Ciències de la Terra
  • 12188 Gestió dels recursos hídrics
  • 12190 Mapa de sòls, elaboració, interpretació i avaluació
  • 11385 Surface hidrology and soil conservation
  • 12177 Estudi de sòls 
  • 12182 Processos de degradació i rehabilitació de sòls
  • 12192 Processos hidromorfològics i limnològics
  • 12197 Pertorbacions i rehabilitació de sòls

Línies de recerca

Micromorfologia de sòls aplicada a la gènesi de sòls, estructura i porositat del sòl, i a la geoarqueologia
Impactes dels usos del sòl en l’estructura i emmagatzematge de carboni
Rehabilitació de sòls afectats per mineria

 

Activitats

   Darrera modificació: