Ramon J. Batalla

Catedràtic d'Universitat

 Descarregar Pdf

Dades personals

RJBatalla_foto_web_macs

Categoria: Catedràtic d'Universitat TC

Àrea coneixement: Geografia Física

Despatx: ETSEA, Edifici 3, Despatx 2.13

Telèfon: 973 702 676

E-mail: ramon.batalla@udl.cat

www.fluvialdynamics.com

Investigador Sènior adscrit a l'Institut Català de recerca de l'Aigua (ICRA)

http://www.icra.cat/recursos-i-ecosistemes

Professor Ad-Honorem de la Universidad Austral de Chile

http://www.forestal.uach.cl/instituto/conservacion-biodiversidad-territorio/laboratorios.php

Coordinador del Màster Interuniversitari de Gestió de Sòls i Aigües

Docència (assignatures) Curs 2020/21

 • 12188 Gestió dels recursos hídrics
 • 12192 Processos hidromorfològics i linològics (2020/21 no)
 • 12193 Riscos hidrológics (2020/21 no)
 • 12193 Conservació i restauració de medis acuàtics (2020/21 no)
 • 12420 Medi ambient, economia i societat en àrees de muntanya
 • 12433 Gestió hidrològica
 • 100047 L'aigua a Catalunya (2020/21 no)
 • 101161 Geografia Física
 • 101162 Mètodes per a l'estudi del medi físic
 • 700002 Geografia Física (UOC)
 • 102485 Qualitat de sòls i aigües

Activitat de recerca

Ramon J. Batalla és geomorfòleg fluvial. Doctor en Geografia per la Universitat de Barcelona (1993) i, des de febrer de 1999 Professor Titular de Geografía Física a la Universitat de Lleida. Responsable del Grup de Recerca en Dinàmica Fluvial -RIUS (Ref. 2014SGR645, Govern de Catalunya) i Investigador Sènior Cap de la Línia de Processos Hidrològics de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA). Ha desenvolupat recerca i docència durant més de 25 anys sobre Hidrologia Fluvial i Geomorfologia, començant a la Universitat de Barcelona (1990-1994) i durant estades de recerca a la Freie Universität Berlin (1995-1996), la University of California, Berkeley (2000 i 2001), i la Universidad Austral de Chile (2016 i 2017), i durant estades més curtes a diverses universitats d'Europa i Amèrica del Nord. La principal especialització és en Geomorfologia Fluvial, amb recerca sobre mesura i modelització dels processos fluvials, especialment el transport de sediments en rius regulats i no-regulats, Eco-Geomorfologia i anàlisi del risc de riuades i inundacions. Ha publicat més de 125 articles de recerca originals en revistes internacionals i nacionals revisades per experts, i he editat 40 capítols de llibres. Ha participat (en qualitat d’IP i/o participant) en 30 projectes competitius i xarxes de recerca finançats, entre d'altres, pels diversos ministeris (Educació, Ciència, Economía i Competitivitat), la Unió Europea, l'Agència Nacional de Recerca Ambiental (NERC, Regne Unit), la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Alemanya) i la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONYCIT, Xile). Ha dirigit i co-dirigit 12 tesis doctorals i dues més estan en curs. És responsable de les conques experimentals de la Ribera Salada (des de 1998) i de les conques d'Isabena (des de 2001), així com de les investigacions al Baix Ebre (2002-2012), per controlar els fluxos i processos sedimentaris a les conques mediterrànies. Ha col·laborat activament mitjantçant contractes recerca amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i l'Agència Catalana de l'Aigua, i amb empreses de serveis hidràulics i de consultoria en múltiples projectes aplicats en l’àmbit fluvial.

Publicacions

Google Scholar: https://scholar.google.es/citations?hl=en&pli=1&user=PlAm6wUAAAAJ

ORCID: 0000-0001-8454-2314       

Scopus Author ID: 6602576751       

Researcher ID: L-5572-2014

   Darrera modificació: