Emilio Ascaso Sastrón

Professor Associat

 Descarregar Pdf

Dades personals

ascaso

Categoria: Professor Associat a Temps Parcial 3 h

Àrea de coneixement: Edafologia i Química Agrícola

Despatx: ETSEA, Edifici 3, Despatx 2.06

Telèfon: 973 702 590

Fax: 973 702 613

E-mail: emilio.ascaso@udl.cat

Docència (assignaturas) Curs 2019/20

  • 12190 Mapa de sòls, elaboració, avaluació i interpretació
  • 102416 Ciències de la Terra
  • 102516 Ciències de la Terra
   Darrera modificació: