Carlos Ortiz Gama

Professor Associat

 Descarregar Pdf

Dades personals

Categoria: Professor Associat a Temps Parcial

Àrea coneixement: Edafologia i Química Agrícola

Despatx: ETSEA, Edifici 3, Despatx 2.05

Telèfon: 973 003 740

Fax: 973 702 613

E-mail: carlos.ortiz@gencat.cat

Docència (assignatures) Curs 2017/18

  • 100334 Gestió de subproductes i residus ramaders
  • 102517 Ecologia i gestió mediambiental
  • 102582 Indústries Alimentàries
   Darrera modificació: