Àngela-Dolores Bosch Serra

Professora Titular d'Universitat

 Descarregar Pdf

Dades personals

AngelaWebMacs

Categoria: Titular d'Universitat TC

Àrea coneixement: Edafologia i Química Agrícola

Despatx: ETSEA, Edifici 3, Despatx 3.04

Telèfon: 973 702 899

Fax: 973 702 613

E-mail: angela.bosch@udl.cat

Docència (assignatures) Curs 2019/20

 • 12175 Ús eficient dels recursos de producció
 • 12184 Gestió de residus i valorització a través del sòl
 • 12188 Gestió dels recursos hídrics
 • 12196 Maneig de sòls en sistemes silvopastorals
 • 12199 Maneig del sòls, fertilització i pertorbacions ambientals
 • 12250 Tecnologia de sòls
 • 100334 Gestió de subproductes i residus ramaders
 • 102472 Meteorologia aplicada al medi ambient
 • 102485 Qualitat de sòls i aigües
 • 102520 Bases de la producció vegetal
 • 103013 Gestió ambiental de l'activitat forestal

Línies de recerca

Coordinadora del grup consolidat de recerca: Sòls i Aigües

Coordinadora del SCT Anàlisis de sòls, aigües, material vegetal i residus orgànics

Publicacions

   Darrera modificació: