Un Treball de Recerca de Batxillerat (TdR) digirit al DMACS premiat amb el Premi de Recerca Jove 2017 de la Generalitat de Catalunya

Descarregar Pdf
TdR_NB
Mapa de vigor d'una parcel·la d'ordi derivat d'una imatge del satèl·lit Sentinel-2 de l'Agència Espacial Europea

Un Treball de Recerca de Batxillerat (TdR) realitzat al Departement de Medi Ambient i Ciències del Sòl (DMACS) de la Universitat de Lleida ha obtingut el Premi de Recerca Jove de la Generalitat de Catalunya 2017. El TdR, titulat “Aplicació de les imatges de satèl·lit a l’agricultura de precisió”, va ser realitzat per Natalia Badia Carrera, alumna de l’Institut d’Almenar. La recerca va ser supervisada pel professor José A. Martínez Casasnovas, del Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl i membre del DMACS i del Grup de Recerca d’Agròtica i Agricultura de Precisió (Universitat de Lleida – Agrotecnio). El treball es va realitzar dintre del marc del programa ITINERA, que promou que alumnat de 1r de batxillerat s’iniciï en la recerca. L’objectiu principal del treball va ser comprovar si les imatges de satèl·lit poden servir per predir el rendiment dels cultius abans de la recol·lecció. En aquest cas, les imatges poden ser una eina molt útil per a la gestió dels conreus, per poder actuar de forma diferent a les parts de les parcel·les que tenen un desenvolupament menor que altres (p.e. adobat, reg, drenatge, etc.). El treball va constar d’una part teòrica, on es van revisar conceptes referents al tema de recerca, i la pròpia part pràctica. En aquesta part es va tractar l’adquisició i el processament de les imatges de satèl·lit, la realització de mapes de vigor de la vegetació i de collita, així com l’anàlisi de relació entre aquestes variables.