Tesis Doctoral sobre els efectes de les perturbacions en rius de muntanya - María Béjar (Grup de Recerca RIUS)

Descarregar Pdf

El passat 18/05/2018, Maria Béjar, alumna predoctoral de Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl al Grup de Recerca Dinàmica Fluvial (RIUS), va defensar la seva tesi doctoral: "Interactions between sediment transport, physical habitat and benthic communities in a mountainous river affected by natural and human disturbances". La tesi ha estat dirigida pels Drs Damià Vericat i Ramon Batalla de l'DMACS i el Dr. Chris Gibbins de la Universitat de Nottingham campus Malàisia. Aquesta tesi doctoral analitza les interaccions entre els processos físics (transport de sediments, cabal i hàbitat) i ecològics (comunitats bentòniques, deriva de macroinvertebrats) afectats per pertorbacions naturals (crescudes i entrada d'afluents) i antròpiques (extracció d'àrids i hidropuntas) a un riu de muntanya (Alto Cinca, al sud dels Pirineus). Aquests processos i les seves interaccions s'han avaluat des d'una escala instantània fins anual, i des de l'escala de partícula a l'escala de tram. La identificació de les escales d'interacció així com l'ús de noves tècniques de mostreig han demostrat ser rellevants per a l'estudi de la relació espècie-hàbitat i constitueixen, per això, un nou exemple d'integració eco-geomorfològica que contribueix al coneixement dels sistemes fluvials i dóna suport a la gestió sostenible dels mateixos.