Rosa M. Poch nomenada membre del Panell Intergovernamental de Sòls de la FAO

Descarregar Pdf

Rosa M. Poch i Claret, catedràtica d’Edafologia al Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida, ha estat nomenada membre del Panell Intergovernamental de Sòls de la FAO pel període 2018-2021. El nomenament ha tingut lloc a la 6a assemblea del Global Soil Partnership (GTIS), celebrada el 11/06/2018 a les oficines de la FAO a Roma. Aquest Panell està format per 27 destacats experts en sòls representant totes les regions del món. En concret, la Dra. Poch és una dels 5 representants per Europa. Cal remarcar que en la composició del primer grup hi va haver ja una enginyera agrònoma de l’ETSEA, la Dra. Marta Camps Arbestain, actualment a Nova Zelanda, que va ser representant del Pacífic Sud-Oest. Així, l’ETSEA és, probablement, l'únic centre del qual hagin sortit dos membres del GTIS.

El GTIS va ser establert durant la primera Assemblea Plenària de l'Aliança Mundial pel Sòl organitzada per la FAO el juny de 2013. La principal funció del GTIS és proporcionar assessorament científic i tècnic a l'Aliança Mundial de Sòls davant dels principals problemes edàfics a nivell mundial, com la desertificació o el canvi climàtic, però també de cara a sol·licituds específiques per part d'institucions. El GTIS promou la Gestió Sostenible del Sòl en les diferents agendes de desenvolupament sostenible.

Més informació:

http://www.fao.org/global-soil-partnership/intergovernmental-technical-panel-soils/en/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/sixth_plenary/ENGLISH/GSPPA_VI_2018_2_e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aunmD28Vlgw&feature=youtu.be