Presentat el Mapa de Sòls de Catalunya 1:250.000

Descarregar Pdf
MapaSols
Mapa de Sòls de Catalunya 1:250.000

El divendres 20 de setembre de 2019 es va presentar el Mapa de Sòls de Catalunya a escala 1:250.000. L'acte va tenir lloc l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), a Barcelona. A l'acte van participar el director de l'ICGC, Sr. Jaume Massó, la Sra. Elisenda Guillaumes, directora general del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), i els professors del Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida: la Dra. Rosa M. Poch, Catedràtica d'Edafologia i Química Agrícola, i presidenta del Grup Tècnic Intergobernamental de l'Aliança Mundial del Sòl de la FAO; i els professors associats el Sr. Emili Ascaso de l'ICGC, i el Dr. Jaume Boixadera del DARP.

El treball és resultat d'un llarg esforç cartogràfic que ja va iniciar el DARP a la dècada de 1980, i que posteriorment ha continuat el ICGC. El treball representa una síntesi per tenir una base de partida de noves caracteritzacions dels recursos edàfics a una escala més detallada. El mapa es presenta en dues versions: una utilitza la classificació Soil Taxonomy fins al nivell de subgrup i l'altra utilitza la WRB (World Reference Base) per treballar d'acord amb el protocol Inspire. El mapa està disponible en format paper i digital.