Doctorat Industrial sobre solucions constructives innovadores, sostenibles i energèticament eficients

Descarregar Pdf
PMP
https://pretaportercasas.com/

El dia 1 de març de 2018, l’estudiant Adrià Mateo Fornés ha començat un Doctorat Industrial sota la direcció del Dr. Jérôme Barrau (Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl) i del Dr. Gabriel Pérez Luque (Departament d'Informàtica i Eenginyeria Industrial), amb l’empresa Lleidatana PMP (PROJECTES MODULARS PREFABRICATS ,S.L.).

L’empresa i el professorat implicat comparteixen l’objectiu de desenvolupar solucions constructives innovadores, sostenibles i energèticament eficients. Aquestes solucions s'han de poder integrar en el procés de fabricació industrial dels edificis, que és una de les particularitats dels productes desenvolupats per l’empresa PMP.