Biblioteca "Jaume Porta"

Descarregar Pdf
JP4
El Prof. Josep Maria Villar durant la seva intervenció

El dia 3 d'octubre de 2019, a l'auditori de l'Edifici Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera de la Universitat de Lleida, va tenir lloc l'acte d'homenatge i reconeixement al Prof. Dr. Jaume Porta, que va ser el primer rector de la UdL a l'etapa contemporània, 1993, i fins a 2003. A l'acte, es va descobrir una placa a la biblioteca del mateix centre, que ha passat a anomenar-se "Biblioteca Jaume Porta". Es tracta d'una de les obres emblemàtiques del seu mandat, que es va caracteritzar, entre altres coses, per l'impuls de les noves construccions (singularment, el campus de Cappont, on va procurar contribucions d'arquitectes reconeguts internacionalment, com Gullichsen i Siza) i l'establiment d'un servei de biblioteca modern i ben dotat de mitjans tècnics i fons bibliogràfics.

A més dels parlaments de l'actual rector Jaume Puy, el professor del Departament i Medi Ambient i Ciències del Sòl (DMACS), Josep M. Villar Mir, va fer una semblança de l'activitat del Dr. Jaume Porta, tant com a acadèmic i investigador en ciències del sòl, com de rector. El prof. Villar va aprofitar l'esdeveniment per mostrar la seva gratitud per haver pogut treballar amb ell, durant molts anys, agraïment que també va incloures la Marta López-Acevedo (professora jubilada del DMACS), gran professional i docent, que ha tingut també un paper destacat en la formació de molts enginyers agrònoms. Sobre Jaume Porta va destacar que "és una persona amb una gran ímpetu i entusiasme per fer les coses, amb una gran determinació. Aquesta determinació feia atractives les seves propostes per que alguns estudiants consideréssim treballar al seu costat en nombrosos projectes. A més, és un gran bibliòfil (una persona envoltada de llibres, una persona amant dels llibres), però no únicament per llegir-los i emmagatzemar-los i fins i tot crear-los, sinó com a mitjà per divulgar, generar i  transmetre informació. Apassionat de les biblioteques com espais claus de referencia i prestigi d’una Universitat. Es al mateix temps un enginyer, un docent i un científic".

El prof. Villar va recordar que Jaume Porta va introduir, a finals dels anys 70, l’estudi i la cartografia de sòls (sobretot) a Catalunya des de l’escola d’enginyers agrònoms, contribuint de forma decisiva a la millora de l’ordenació i la gestió del territori. "Un temps on la paraula edafologia encara era poc coneguda i que amb la denominació Ciències del Sòl inclourà tots els aspectes d’aquesta disciplina. Avui dia amb l’amenaça dels efectes del canvi climàtic, conèixer les potencialitats del segrest de carboni en el territori es planteja com una de les estratègies clau". També, va fer un repàs a l'obra bibliogràfica i altres fets destacats endegats i impulsats per Jaume Porta. Així, a finals dels anys 80 va impulsar la creació del primer laboratori semi-automatitzat de sòls a la província de Lleida, que va ser una realitat l’any 1991. L’any 1983 es va publicar “SINEDARES, sistema de información edafológica y agronómica de España”, que mostrava una gran visió de fer una proposta per crear i gestionar les dades provinents de l’ estudi sistemàtic de perfils de sòls. Simultàniament es va crear el Banc de Dades de Sòls aigües i clima (SINEDARES-CATALUNYA) del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. L’any 1986, juntament amb Marta López-Acevedo i Rafael Rodriguez publica “Técnicas y Experimentos en Edafología”, que esdevindrà un document de referència per a les anàlisis de sòls al laboratori. Altres obres clau van ser "Els sòls de Catalunya: I. Àrea meridional de Lleida” (1983); o el volum 3 de la “Historia Natural dels Països Catalans” intitulat Recursos geològics i sòl (1985). Ja com a recotr, l’any 1993-1994, publica juntament amb Marta López-Acevedo i Carlos Roquero el llibre “Edafología. Para la Agricultura y el Medio Ambiente, i que tindrà un gran ressò. Va permetre divulgar la ciència del sòl no només a tota España sinó a tota l’Amèrica llatina. I va suposar un projecció internacional de la recent restaurada Universitat de Lleida. L’any 2005 publica juntament amb Marta López-Acevedo, l’Agenda de Campo de Suelos, una obra molt útil, plena de gràfics, esquemes i fotografies que fan d’aquest llibre una eina de referencia i que té i tindrà encara per molts anys una gran utilitat en l’estudi dels sòls al camp. Més tard, l’any 2009, publica juntament amb Marta López-Acevedo i Rosa M. Poch, “Introducció a l’Edafologia. Ús i protecció de sòls”, novament un llibre de referència davant els nous reptes de la societat actual per la conservació dels recursos naturals i medi ambient. Actualment, també dirigeix i coordina el projecte diccionari multilingüe de la ciència del Sòl  "un altra obra di na de destacar, de gran utilitat i que deixarà un altre cop una bona petjada".

El prof. Josep Maria Villar també va resaltar el llegat com a rector de la UdL, com a membre que va ser ell de l'equip rectoral durant els anys del seu mandat.  "El repte era que estava tot per fer i amb unes condiciones econòmiques post-olimpíades molt difícils. Van ser els anys amb més estudiants de la historia de la UdL. Van ser tres períodes com a rector i en total 10 anys fins maig de 2003. Vaig tenir el privilegi de forma part dels diferents equips de govern, i de gaudir de la seva confiança". Durant el seu mandat també "va impulsar la commemoració del 700 aniversari que es va executar amb un nivell excel·lent complint-se els objectius proposats i amb un impacte i projeccions dignes de la nostra universitat (amb obres que no cal detallar que perduraran com història de la UdL".

A més del prof. Villar, a l'acte de reconeixement també va intervenir l'arquitecte Josep Benedito, que en representació de la Generalitat de Catalunya va supervisar bona part de les noves construccions universitàries en aquella etapa; i la directora de Biblioteca i Documentació de la UdL, Loli Manciñeiras, que va parlar del paper que juguen avui les biblioteques.

El Prof. Jaume Porta, va valorar l'acte com “una satisfacció molt gran, perquè es tracta d'una biblioteca que es va construir amb molta il·lusió i molta cura”. 

Des del Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, volem expressar la nostra més sincera enhorabona al Prof. Jaume Porta, per aquest reconeixement a tota la seva trajectòria i dedicació a la Universitat de Lleida, tant com acadèmic, investigador i gestor.

Foto: Irene Herrera Porta dedicant-li una peça de violí al seu avi, Jaume Porta.