Acte de reconeixement al Dr. Jaume Porta Casanellas

Descarregar Pdf

El proper dia 3 d'octubre, dijous, a l'auditori de l'Edifici Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, al campus de Cappont, la Universitat de Lleida retrà un homenatge a qui va ser el seu primer rector electe de l'etapa contemporània, el Dr. Jaume Porta. Rector des de la primera elecció després de la restauració de la Universitat de Lleida (1993), Porta va dirigir la UdL aquell mandat i, després de l'aprovació dels primers Estatuts de la UdL, també els dos següents, fins l'any 2003. Els deu anys del seu mandat, sens dubte, han afaiçonat la nostra Universitat tal i com la coneixem avui. Després de l'etapa com a rector, ha continuat la seva activitat acadèmica com a catedràtic d'Edafologia i Química Agrícola fins recentment, quan l'ha clos després d'un darrer període com a catedràtic emèrit.

L'acte d'homenatge començarà a les 17:45, amb el descobriment de la placa a la biblioteca del mateix CCCT, que rebrà el nom de Biblioteca Jaume Porta. Es tracta d'una de les obres emblemàtiques del seu mandat, que es va caracteritzar, entre altres coses, per l'impuls de les noves construccions (singularment, el campus de Cappont, on va procurar contribucions d'arquitectes reconeguts internacionalment, com Gullichsen i Siza) i l'establiment d'un servei de biblioteca modern i ben dotat de mitjans tècnics i fons bibliogràfics. Durant el seu mandat es va celebrar també el 700 aniversari de la nostra institució, amb diversos actes en el trienni 1997-2000 que van permetre fer-nos conèixer com la institució universitària més antiga de la Corona d'Aragó.

L'acte acadèmic es farà a l'auditori, on l'obrirà el rector Jaume Puy a les 18 h, i durant el qual tres ponències mostraran aspectes de la seva vida acadèmica i la seva acció de govern a la UdL. En la primera, Jaume Porta, l'acadèmic, el rector, el professor Josep M. Villar, amb la contribució de la professora Rosa M. Poch, farà una semblança de la seva activitat com a acadèmic, tant de professor i investigador en ciències del sòl, com de rector. En la segona serà l'arquitecte Josep Benedito, que en representació de la Generalitat de Catalunya va supervisar bona part de les noves construccions universitàries en aquella etapa, qui dissertarà sobre L'arquitectura universitària a Lleida. Finalment, la directora de Biblioteca i Documentació de la nostra Universitat, Loli Manciñeiras, exposarà el paper que juguen avui aquestes instal·lacions, amb la ponència Les biblioteques universitàries al segle XXI.

 

Més informació sobre la trajectòria del Dr. Porta...